KAMENÁRSTVO SNINA

 

O  FIRME

Firma  KAMENÁRSTVO - POLDRUHÁK, bola založená v roku 1992. Výroba bola zahájená v celkom novej prevádzke na ploche 3700 m2 a strojoch nemeckej a českej produkcie. Všetky výrobky sú z kvalitných surovín andezit, mramor, žula v rôznych odtieňoch z tuzemských a zahraničných materiálov. Vyrábame dlažby, obklady, parapetné dosky, schodiskové stupne, rôzne interiérové doplnky ( napr. kuchynské pracové dosky, dosky na stoly). Všetky uvedené výrobky sa dodávajú v hrúbkach od 20 mm a viac v ľubovoľných rozmeroch, a s rôznym povrchovým prevedením. Napríklad brúsenie, leštenie, pieskovanie, štokovanie podľa priania zákazníka. Okrem týchto výrobkov spracovávame kameň na pomníkové diely, obrubníky, dlažobné kocky, záhradnú architektúru a iné prvky.

KAMENÁRSTVO - POLDRUHÁK ponúka svojím zákazníkom krátke dodacie lehoty a prijateľné ceny. Všetkým záujemcom o naše výrobky radi zašleme podrobnejšie informácie a pozývame ich k návšteve našej firmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Poldruhák Stonemasonry, was established in 1992. The manufactury was launched in brand new operation on 3700 square metre place and witch German and Czech maschines. Each of the products are made of quality raw materials such as andesite, syenite, marble, granite in different colors from domestic and foreign materials. We make pav, compress, sill panel, stairway grades, variour complements (for example : kitchen working plate, plates on tables). Every listed products are delivered in thickness from 20 mm and more in variour sizes, and witch variour surface conversion. For example sharpening, polishing, sanding, according to wish of customer. Besides this products, we process stone on monument parts, kerbstones, paving blocks, garden architecture and other parts.

        Poldruhák - Stonemasonry offers the customers short delivery dates and acceptable prices. We are open to send detailed information to all of our persons interested and invite to visit our firm.